Show simple item record

dc.contributor.authorBroström, Hanna
dc.contributor.authorDahlin, Karin
dc.date.accessioned2011-09-01T07:28:27Z
dc.date.available2011-09-01T07:28:27Z
dc.date.issued2011-09-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26650
dc.description.abstractIntroduktion: Vid en riskförlossning är det viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan vårdpersonalen på neonatal och förlossningen då omvårdnaden inkluderar både mor och barn och de bör ses som en helhet. Syfte: Syftet med studien är att beskriva barnsjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan neonatal och förlossningen vid riskförlossning. Metod: En kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats användes i denna pilotstudie. Två barnsjuksköterskor intervjuades. Resultat: Studiens resultat redovisas under fyra huvudteman, Att det finns ett samarbete, Att befinna sig i olika organisationer, Att tränas i samarbete och Att förbereda föräldrarna genom samarbete. Barnsjuksköterskorna beskrev hinder och möjligheter som de upplever finns för samarbete mellan neonatal och förlossningen. Hinder som de upplevde var t.ex. kommunikationssvårigheter mellan avdelningarna, och möjligheter var t.ex. när teamarbetet fungerar bra vid riskförlossning. Diskussion: Det är tydligt att det måste finnas ett väl fungerande samarbete mellan neonatal och förlossningen vid riskförlossning, då de gemensamt vårdar samma barn och kvinnor. Studien visar att det finns både hinder och möjligheter för detta samarbete.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectneonatal nursingsv
dc.subjectobstetrical nursingsv
dc.subjectcooperationsv
dc.subjectteamworksv
dc.titleBarnsjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan neonatal och förlossningen - En pilotstudie om barnsjuksköterskors upplevelse av samarbete mellan neonatal och förlossningen vid riskförlossningsv
dc.title.alternativePediatric nurses experience of cooperation between neonatal and delivery ward – A pilot study about how pediatric nurses experience cooperation between neonatal and delivery ward at risk deliverysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record