GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Working papers >

Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2662

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gunwba_1998_366.pdf149KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol
Authors: Lantz, Björn
Issue Date: 1998
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 31 pages
152576 bytes
Publication type: Report
Series/Report no.: FE-reports, nr 1998-366
Keywords: Internprissättning; ekonomistyrning; intern marknad; bilaterala monopol; incitament
Abstract: Internprissättningsproblemet i dess vedertagna betydelse är problemet att få två resultatenheter inom samma organisation som handlar med varandra att agera utifrån hela organisationens bästa, trots att de är fullständigt målstyrda och endast bedöms utifrån sitt eget resultat. Detta problem är i sin renodlade form helt synonymt med det ännu mer klassiska problemet med bilaterala monopol. Ett bilateralt monopol kännetecknas bland annat dels av att båda parter strävar efter en kvantitet som är lägr... more
ISSN: 1403-3704
URI: http://hdl.handle.net/2077/2662
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011