GUPEA >
University Administration / Gemensamma förvaltningen >
Avdelningen för analys och utvärdering / Division of Analysis and Evaluation (-2012) >
Rapporter/Avdelningen för analys och utvärdering >

Metodrapport Göteborgsakademiker 2010


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26587

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26587_1.pdf5560KbAdobe PDF
View/Open
Title: Metodrapport Göteborgsakademiker 2010
Authors: Sternvik, Josefine
Issue Date: Jan-2011
Extent: 32 sidor
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet, Gemensamma förvaltningen, Avdelningen för analys och utvärdering
Series/Report no.: PM
2011:01
Abstract: Undersökningen Göteborgsakademiker 2010 genomfördes våren 2010. Enkäter skickades ut till knappt 8000 respondenter som tagit examen (eller läst motsvarande antal poäng) vid Göteborgs universitet under perioden höstterminen 2003 till och med vårterminen 2007. 65 procent av alumnerna svarade på enkätfrågorna, som handlade om synen på de tidigare studierna, vägen in på arbetsmarknaden samt den nuvarande arbetssituationen. I studien finns en liten överrepresentation av kvinnor, men den i övrigt g... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26587
Appears in Collections:Rapporter/Avdelningen för analys och utvärdering

 

 

© Göteborgs universitet 2011