GUPEA >
University Administration / Gemensamma förvaltningen >
Avdelningen för analys och utvärdering / Division of Analysis and Evaluation (-2012) >
Rapporter/Avdelningen för analys och utvärdering >

Alumnuppföljningar. Hur arbetar Göteborgs universitet med uppföljningar av tidigare studenter? En nulägesbeskrivning.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26586

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26586_1.pdf243KbAdobe PDF
View/Open
Title: Alumnuppföljningar. Hur arbetar Göteborgs universitet med uppföljningar av tidigare studenter? En nulägesbeskrivning.
Authors: Bokenstrand, Cecilia
Johansson, Johan
Stenvall, Anna Clara
Issue Date: Oct-2009
Extent: 19 sidor
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet, Gemensamma förvaltningen, Avdelningen för analys och utvärdering
Series/Report no.: Rapport
2009:02
Abstract: Högskoleverket konstaterade 2004 i rapporten ”Uppföljning av studenter” att det genomförts en mängd alumnundersökningar vid Göteborgs universitet men att arbetet hade brister i systematik, samordning och återkoppling. Sedan Högskoleverket presenterade sin rapport för fem år sedan har arbetet med alumnuppföljningar vid Göteborgs universitet utvecklats i flera väsentliga avseenden. Inte minst har värdet av alumnuppföljningar fått en tydligare förankring i universitets styrdokument på både central-... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26586
Appears in Collections:Rapporter/Avdelningen för analys och utvärdering

 

 

© Göteborgs universitet 2011