GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programme on Human Resource Development and Labour Relation / Personalvetarprogrammet >
Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet >

I flexibilitetskravens fotspår


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26340

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26340_1.pdf500KbAdobe PDF
View/Open
Title: I flexibilitetskravens fotspår
Authors: Söderlund, Kajsa
Nordgren, Amelia
Issue Date: 20-Jul-2011
Degree: Student essay
Keywords: arbetstrivsel
flexibilitet
KASAM
distansarbete
säljare
Abstract: Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur distansarbetande säljares arbetstrivsel ser ut. Utgångspunkt har tagits i Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM), och dess tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Specifikt har aspekter som ledarskap, motivation, lagkänsla, mål och kommunikation, och hur de kan relateras till de tre komponenterna studerats. KASAM har varit den huvudsakliga teorin som har använts men studien har även fokuserat på ett brett områd... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26340
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet

 

 

© Göteborgs universitet 2011