GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programme on Human Resource Development and Labour Relation / Personalvetarprogrammet >
Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet >

Samverkan i en ideell organisation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26338

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26338_1.pdf1031KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samverkan i en ideell organisation
Authors: Abenius, David
Berntzon, Anna
Issue Date: 20-Jul-2011
Degree: Student essay
Keywords: kommunikation
samverkan
delaktighet
roller
ideell
Abstract: anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samverkan fungerar utifrån tre fokusområden; kommunikation, roller och ansvarsfördelning samt delaktighet och samverkan. För att uppnå syftet med uppsatsen ställdes följande frågor; ”Hur fungerar kommunikationen inom RKUF?”, ”Hur tydlig är rolloch ansvarsfördelningen för frivilliga och anställda inom RKUF?”, I vilken utsträckning är frivilliga och anställda delaktiga i organisationens planering, arb... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26338
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet

 

 

© Göteborgs universitet 2011