GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programme on Human Resource Development and Labour Relation / Personalvetarprogrammet >
Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet >

Kunskapsdelning i tillitsfulla relationer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26337

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26337_1.pdf431KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kunskapsdelning i tillitsfulla relationer
Authors: Gustavsson, Johanna
Johansson, Anna-Karin
Issue Date: 20-Jul-2011
Degree: Student essay
Keywords: socialt kapital
kunskapsdelning
tillit
kunskapsföretag
kunskapsarbetare
Abstract: organisationen. Studiens syfte är att undersöka hur kunskapsdelning sker mellan kunskapsarbetare i en kunskapsintensiv och högteknologisk organisation. Genom att ta reda på individers förhållningssätt till det egna arbetet och sina kollegor inom en organisatorisk enhet vill vi utforska tilliten i dessa relationer. Vidare vill vi synliggöra dilemmat mellan självständiga kunskapsarbetare och organisationens intention att styra dessa. Tidigare forskning inom området kunskapsdelning ställer i ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26337
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet

 

 

© Göteborgs universitet 2011