Show simple item record

dc.contributor.authorKarlander, Marie
dc.contributor.authorEkman, Monica
dc.date.accessioned2011-07-20T09:00:24Z
dc.date.available2011-07-20T09:00:24Z
dc.date.issued2011-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26336
dc.description.abstractUppsatsen som följer är en personalvetenskaplig studie av ett företag i förändringsarbete. Vårt övergripande forskningsintresse var att få kunskap om faktorer som leder till ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi valde därför att studera en pågående kulturförändring i Abba Seafood, där vårt syfte var att undersöka hur företagsledning och mellanchefer beskriver, arbetar med och uppfattar förändringsprocessen. Den teori och tidigare forskning vi tog del av belyser följande områden: Förändringsarbete, att leda i förändring, förändringsmetoder med positiv inriktning och kommunikation/dialog. Som metod valde vi att arbeta med den kvalitativa ansatsen, som deltagande observation och halvstrukturerade intervjuer. Vi deltog på en ledardag, genomförde två intervjuer med personer ur ledningsgruppen och sex intervjuer med mellanchefer. Vi tog även del av företagsinternt material. Exempel på framgångsfaktorer vi fann kan leda till ett framgångsrikt förändringsarbete är att det finns en långsiktighet med tydliga, gemensamma resultatinriktade mål som alla kan ansluta sig till. Det behöver vidare finnas en ledning som med personlighet, energi och engagemang skapar enighet och gemenskap. Ytterligare exempel är att medarbetarna behöver känna sig delaktiga och känna att förändringsarbetets tonvikt ligger på det som är positivt istället för på problemfokusering.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectengagemangsv
dc.subjectKulturförändringsv
dc.subjectkommunikation/dialogsv
dc.subjectledarskapsv
dc.titlekalles familj tänker nytt. En studie av kulturförändringsarbetet hos ABBA Seafoodsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Programmet för personal- och arbetslivsfrågoreng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågorswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record