Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Maritna
dc.contributor.authorJacobsson, Hanna
dc.date.accessioned2011-07-20T08:51:54Z
dc.date.available2011-07-20T08:51:54Z
dc.date.issued2011-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26334
dc.description.abstractFöljande studie syftar till att belysa hur organisationer idag arbetar med att mäta och följa upp sina immateriella resurser, vilket i denna studie avser personal. Vi lever idag i ett kunskaps- och tjänstesamhälle vilket innebär att människans bidrag i form av humankapital generellt värderas högre än materiella tillgångar. Dessutom medför en ökad globalisering ett hårdare affärsklimat och konkurrens. En konsekvens blir därför att organisationer för sin överlevnad måste vara allt mer lönsamma, vilket ökar vikten av en rätt hanterad personalresurs som kan generera kostnadsfördelar. Med den bakgrunden bör organisationer fokusera på metoder som kan synliggöra den allt viktigare personalresursen. En sådan metod är mätning och uppföljning av personalnyckeltal. Syftet med studien är således att undersöka hur organisationer idag kan arbeta med att mäta och följa upp sina mänskliga resurser. Undersökningen kommer att fokusera på syftet med att mäta sin personal, hur mätningar kan genomföras och redovisas samt användas i en organisation. Även konsekvenser av arbetssättet kommer att belysas. Tidigare forskning har studerat lämpliga tillvägagångssätt för att mäta humankapital samt företagsledares och externa intressenters syn på mätning. Forskningen har bland annat visat att mätning är fördelaktigt eftersom resultaten ger investerare en bättre grund för beslutsfattande. Den här studien fokuserar istället på att belysa mätning och uppföljning av personal utifrån det perspektiv som HR-medarbetare besitter. För att analysera detta perspektiv har en teoretisk referensram använts, bestående av teorier inom bland annat immateriella resurser, kommunikation och strategiskt HRM-arbete. Underlaget för studien har erhållits genom kvalitativa intervjuer med representanter från HR-avdelningar i sju olika organisationer. Samtliga representanter arbetar med mätning och uppföljning i någon form och har delgivit oss sitt arbetssätt samt sin syn på ämnesområdet. I studien har en induktiv ansats tillämpats, vilket inneburit att verkligheten har bemötts nästintill utan förväntningar för att i ett senare skede kopplats till relevanta teorier. Studiens resultat visade att samtliga respondenter poängterar vikten av att mäta och följa upp sin personal, eftersom det kan fungera som ett strategiskt instrument för målstyrning. Genom att sätta siffror på den mjuka faktor som personalen anses vara får HR-avdelningen lättare att motivera varför personalinsatser kan bidra till organisationens lönsamhet. För att mätning av personalen ska kunna bli framgångsrik krävs att HR-avdelningen genomgår tre stadier där de måste beakta vissa aspekter. Stadierna benämns att målformulera, att sprida och att skapa handling. Vidare visar studien att dagens arbetssätt med mätning och uppföljning av personal medför att HR-arbetet förändras. Från att ha arbetat med traditionellt administrativa uppgifter karaktäriseras HR-arbetet idag av ett ökat strategiskt inslag, vilket benämns Strategic Human Resource Management.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectStrategic Human Resource Managementsv
dc.subjectmätningsv
dc.subjectimmateriella resursersv
dc.subjectnyckeltalsv
dc.subjectmålstyrningsv
dc.titleAtt mäta det omätbarasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Programmet för personal- och arbetslivsfrågoreng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågorswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record