GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programme on Human Resource Development and Labour Relation / Personalvetarprogrammet >
Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet >

Balans mellan arbete och privatliv – en utopi? Kvinnliga juristers syn på balans, gränser och strategier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26331

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26331_1.pdf480KbAdobe PDF
View/Open
Title: Balans mellan arbete och privatliv – en utopi? Kvinnliga juristers syn på balans, gränser och strategier
Authors: Elander, Helena
Issue Date: 20-Jul-2011
Degree: Student essay
Keywords: strategier
balans mellan arbete och privatliv
gränslöst arbete
jurister
kvinnor
generationsskillnader
Abstract: Syftet med denna studie var att studera kvinnliga juristers syn på balans mellan arbete och privatliv. Forskningsfrågor som använts är bland annat hur balans mellan arbete och privatliv ser ut hos juristerna, hur de sätter gränser mellan arbete och privatliv, men också om strategier används, både från företagens och individers sida, för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv. Gruppen som undersökts var fem kvinnliga jurister som samtliga arbetar på advokatbyrå. De är i variera... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26331
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Personalvetarprogrammet

 

 

© Göteborgs universitet 2011