GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård >

Masonit - ett traditionellt hantverk


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26222

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26222_1.pdf101375KbAdobe PDF
View/Open
Title: Masonit - ett traditionellt hantverk
Authors: Eriksson, Catharina
Issue Date: 4-Jul-2011
Degree: Student essay
Keywords: Masonit
Fiberskivor
Bygghantverk
Arbetsprocesser
Description: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2011
URI: http://hdl.handle.net/2077/26222
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för Kulturvård

 

 

© Göteborgs universitet 2011