GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) >
CEFOS Working Papers >

Rättssäkerhet som välfärdspolitiskt ideal: Reformer av socialförsäkringens administration från 1955 till 2008


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26164

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26164_1.pdf221KbAdobe PDF
View/Open
Title: Rättssäkerhet som välfärdspolitiskt ideal: Reformer av socialförsäkringens administration från 1955 till 2008
Authors: Bendz, Anna
Issue Date: 2010
Publisher: CEFOS
Organization: CEFOS
Series/Report no.: CEFOS Working Papers
11
Abstract: Projektet Rättssäkerhet och politik behandlar frågan om hur rättssäkerhet som värde kommer till uttryck i politiska beslut om socialförsäkringens administration. I detta working paper sammanfattas de empiriska resultaten från projektet. Studien utgörs av en analys av större reformer av socialförsäkringens administration från 1955 års beslut om en allmän sjukförsäkring fram till 2000-talets reformer, då försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket ersattes av den sammanhållna myndigheten Försäkr... more
ISSN: 1653-3895
URI: http://hdl.handle.net/2077/26164
Appears in Collections:CEFOS Working Papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011