GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) >
CEFOS Working Papers >

Maktskiften i medborgarnas ögon


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26160

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26160_1.pdf147KbAdobe PDF
View/Open
Title: Maktskiften i medborgarnas ögon
Authors: Bendz, Anna
Issue Date: 2010
Publisher: CEFOS
Organization: CEFOS
Series/Report no.: CEFOS Working Papers
Abstract: När en ny politisk majoritet tillträder som ett resultat av medborgarnas röstande i allmänna val bör följden bli konkreta skillnader i politiken. I denna undersökning ställs frågan om medborgarna uppfattar en förändring av politiken efter ett kommunalt maktskifte. Undersökningen bygger på frågor i enkätundersökningen Väst-SOM 2009. Resultaten visar att en knapp tredjedel av de västsvenskar som bor i kommuner som fick maktskifte efter valet 2006 uppfattar att det har skett förändringar i politike... more
ISSN: 1653-3895
URI: http://hdl.handle.net/2077/26160
Appears in Collections:CEFOS Working Papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011