GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Den metakognitiva läraren


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26086

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26086_1.pdf201KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den metakognitiva läraren
Authors: Olsson, Kajsa
Issue Date: 2011
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: Syfte Det övergripande syftet för denna undersökning är att studera begreppet metakognition utifrån lärarnas perspektiv och förhållningssätt. För att konkretisera mitt syfte arbetar jag utifrån följande frågeställningar: 1) Hur förhåller sig olika typer av lärare (man/kvinna, nyutbildad/erfaren samt lärare i olika ämnen) till begreppet metakognition? ) Finns det ett samband mellan lärarens förhållningssätt till begreppet och andra aspekter och faktorer av metakognition, såsom träna elevers m... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26086
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011