GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Conferences / Konferenser >
langue.doc >

Du sparar till din pension. Språket i det nya svenska pensionssystemet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ohlsson_C_2003.pdf207KbAdobe PDF
View/Open
Title: Du sparar till din pension. Språket i det nya svenska pensionssystemet
Authors: Ohlsson, Claes
Issue Date: Nov-2003
Extent: 90175 bytes
Abstract: Sveriges pensionssystem har förändrats kraftigt sedan införandet av det som kallas den allmänna pensionen år 2000. Vid sidan av pensions-systemets traditionella fördelningssystem finns nu också ett fonderat system där svenskarna har möjlighet att själva placera sina pensionsmedel i olika typer av fonder. Vid införandet av det nya pensionssystemet skapades även en ny statlig myndighet – Premiepensionsmyndigheten (PPM). Denna myndighet administrerar medborgarnas placeringar i fonder. PPM hanterar ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/26
Appears in Collections:langue.doc

 

 

© Göteborgs universitet 2011