Show simple item record

dc.contributor.authorSporrsäter, Louicesv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:19:55Z
dc.date.available2011-06-30T16:19:55Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25938
dc.description.abstractSammanfattning: Man kan i styrdokument, från nu och förr, finna uppmuntran till utomhuspedagogik. Begreppet utomhuspedagogik antyder en undervisning som sker i autentiska miljöer och involverar barns alla sinnen. Mitt syfte är att beskriva hur utomhusmiljön kan användas som lärande- och utvecklingsmiljö. Jag ville undersöka hur förskolor använder utomhusmiljöer och vilka syften förskollärarna har med de dagliga utevistelserna. Min förförståelse var att det oftast är inomhus som räknas som lärandemiljö. I den nya läroplanen för förskolan, Lpfö98 reviderad 010, finns nya mål att jobba med. Finns det då tid att låta barnen vara ute och endast leka fritt? Jag har beskrivit och utvecklat Szczepanskis tre utomhuspedagogiska perspektiv. I platsperspektivet utgår lärandet från platsen där undervisningen sker. I kroppsperspektivet är det kroppen som helhet, rörelse och sinnen som bidrar till lärande. Här ingår även, enligt mig, ett hälsoperspektiv då förskolans verksamhet skall bidra till att öka barns hälsa. Miljöperspektivet talar om vikten av barns upplevelser av naturen för att förstå ekologiska sammanhang. Jag har med enkäter fått svar från fem förskoleavdelningar. Enkäten innehöll dels bakgrundsfrågor om pedagogernas syn på utomhuspedagogik, dels dagboksblad om förskoleavdelningarnas dagliga utevistelse, deras syfte och sysselsättning. Pedagogerna anser att deras roll utomhus är att hjälpa och stötta barnen i fri och planerad lek. Frisk luft är den största fördelen med utevistelse. En annan fördel är att lekutrymmet är större vilket minskar konflikterna mellan barnen. Den främsta nackdelen är nu i vintertid att kläderna hindrar barnen att röra sig ordentligt och mycket tid går åt till på- och avklädnad. Pedagogernas främsta syfte med utevistelserna var att barnen skulle få frisk luft. Andra vanliga syften är att träna (grov-)motorik och rörelse. Pulka- eller stjärtlappsåkning och fri lek i snön var de vanligaste sysselsättningarna. Jag har kunnat se att Szczepanskis tre utomhuspedagogiska perspektiv finns med i mina undersökta förskoleavdelningars utomhusverksamhet.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectutomhuspedagogiksv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectutvecklingsv
dc.titleUtomhus som lärande- och utvecklingsmiljö, om utomhuspedagogik på förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record