GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Småskalig vindkraft En undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25716

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25716_1.pdf5579KbAdobe PDF
View/Open
Title: Småskalig vindkraft En undersökning om attityder och köpmotiv på den svenska marknaden
Authors: Granqvist, Per
Schultz, Tomas
Issue Date: 17-Jun-2011
Degree: Student essay
Keywords: attityder
småskalig vindkraft
URI: http://hdl.handle.net/2077/25716
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011