GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer. Enkät- och intervjuundersökning.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25649

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25649_1.pdfProjektrapport171KbAdobe PDF
View/Open
Title: Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer. Enkät- och intervjuundersökning.
Authors: Nordlinder, Bernadetta
Issue Date: 2011
Extent: 15 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Bernadetta Nordlinder, Metrevsvägen, Alnö
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: Bakgrund: Sverige har antagit EU´s direktiv angående vibrationsexponering. Därför har Arbetsmiljöverket utformat författningssamlingar; föreskrifter om vibrationer och medicinska kontroller i arbetslivet. Från företagshälsovårdens håll befarades ökad efterfrågan av medicinska kontroller angående vibrationsexponering, men detta tycks ha uteblivit. Syfte: Känner arbetsledare till Arbetsmiljöverkets föreskrifter angående vibrationsexponering? Mäts den dagliga exponeringen? Är föreskrifterna svår... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25649
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011