Show simple item record

dc.contributor.authorWestberg, Mattias
dc.date.accessioned2011-06-10T14:40:04Z
dc.date.available2011-06-10T14:40:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25648
dc.description.abstractBakgrund: På ett större industriföretag har man tidigare hanterat divanadinpentoxid i mindre omfattning. Produkten som innehåller vanadin kommer färdigförpackad till företaget i metallcylindrar. Ibland behöver man göra materialanalys och såga itu cylindrarna. Förutom detta planerar företaget användning av järn- och kopparzeoliter och bearbeta dessa på liknande sätt. Företaget har en del frågor kring hanteringen av dessa ämnen ur arbetsmiljösynpunkt. Syfte: Syftet med projektarbetet är att göra en riskvärdering kring hanteringen av dessa ämnen och ge förslag på lämpliga åtgärder för att förebygga att anställda exponeras. Metod: Arbetet görs genom litteraturstudie och genom att intervjua personer med insyn i verksamheten. Litteratursökningen gjordes i Pubmed, med genomgång av artiklar kring hälsoeffekter av divanadinpentoxid samt järn- och kopparzeoliter. Resultat: Det finns vetenskapliga studier som talar för att inhalation av vanadinföreningar kan ge upphov till framförallt astma och bronkiell hyperreaktivitet, däremot det är svårt att bedöma risken för lungtumörer hos människor, även om djurstudier som talar för detta. Vanadinpentoxid klassas som möjligen cancerogent för människor. Även hjärt- och kärlsjukdomar har diskuterats i samband med vanadinexponering, men inga säkra samband finns. Kring zeoliters hälsoeffekter finns få vetenskapliga studier. De har låg toxicitet vid inhalation, men kan bilda mycket små partiklar, vilka kan deponeras långt ner i lungorna. Slutsatser: Vanadinpentoxid kan ge upphov till astma och kanske även lungtumörer, det är därför rimligt att erbjuda de som arbetar med dessa ämnen en frivillig hälsokontroll med nyanställningsundersökning och periodisk undersökning vartannat år. Vid behov kan vanadinpentoxid mätas i arbetsmiljön enligt standardiserade metoder. Angående zeoliter bör försiktighetsprincipen tillämpas och adekvat skyddsutrusning användas, däremot anser jag inte att det är nödvändigt med någon medicinsk kontroll. För både vanadinpentoxid och zeoliter bör andningsskydd med partikelfilter användas vid bearbetning för att minska exponeringsrisken. Ventilationen i lokalen bör vara enligt gällande normer och punktutsug användas om det är tekniskt möjligt.sv
dc.format.extent10 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Västsv
dc.relation.ispartofseries2010/2011sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleHantering av vanadin och zeoliter på ett större industriföretag. Riskvärdering ur arbetsmiljösynpunkt.sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationMattias Westberg, Backvindeln, Hägersten.sv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record