GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Förändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudie


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25647

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25647_1.pdfProjektrapport280KbAdobe PDF
View/Open
Title: Förändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudie
Authors: Tuzlak Karic, Mahira
Issue Date: 2011
Extent: 12 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Företagshälsan Arlöv-Lomma AB
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: Sömnbrist blir allt vanligare i vårt samhälle. Sömn har visat sig vara viktigt för hälsan, och sömnbrist har visats kunna leda till olika ohälsoeffekter. På Företagshälsan behandlas sömnbesvär bland annat med sömnkurs. Denna riktar sig till personer som lider av sömnstörningar och är motiverade att delta aktivt i att förändra sin situation. Syftet är att man ska bli sin egen sömnterapeut. Syfte: Att utvärdera om kursdeltagarna fick en förändrad sömn efter genomgången sömnkurs. Undersökt grupp... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25647
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011