GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Hälsoundersökning av tjänstemän


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25644

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25644_1.pdfProjektrapport98KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsoundersökning av tjänstemän
Authors: Laigård Nawrin, Hanne
Issue Date: 2011
Extent: 13 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Solljungahälsan
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: Projektarbetet utgjordes av en hälsoundersökning av en tjänstemannagrupp på ett medelstort tillverkningsföretag. Företaget hade genomgått omorganisation och personalneddragningar och företaget oroades för huruvida detta hade inverkat negativt på målgruppens hälsa. Målgruppen omfattade 48 tjänstemän, varav13 kvinnor och 35 män. 41 personer önskade medverka i undersökningen (12 kvinnor och 29 män), vilket ger en deltagandefrekvens på 85 %. 7 personer avstod att deltaga. Medelåldern i gruppen var 4... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25644
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011