GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Stresshantering med hjälp av reflekterande samtal utifrån ett kognitivt och lösningsinriktat förhållningssätt. En pilotstudie tillsammans med en chefsgrupp.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25643

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25643_1.pdfProjektrapport236KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stresshantering med hjälp av reflekterande samtal utifrån ett kognitivt och lösningsinriktat förhållningssätt. En pilotstudie tillsammans med en chefsgrupp.
Authors: Johansson, Gerd
Issue Date: 2011
Extent: 15 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Alviva AB
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: En viss grad av stress är nödvändig och ändamålsenlig för både hälsa och produktion. Problemen infinner sig när stresstillståndet blir långvarigt eller ofta återkommande. Det finns en övre gräns där verkningsgraden för ökad ansträngning avtar och där ökat input istället ger allt mindre output. Mellanchefer är en personalgrupp som i litteraturen beskrivits vara särskilt utsatt för arbetsrelaterad negativ stresspåverkan. Karasek och Theorell beskriver med hjälp av sin krav/kontroll/stöd modell den... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25643
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011