Show simple item record

dc.contributor.authorHerrström, Bodil
dc.date.accessioned2011-06-10T12:52:18Z
dc.date.available2011-06-10T12:52:18Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25641
dc.description.abstractBakgrund: Rök- och kemdykande personal inom räddningstjänsten har ett extremt fysiskt och psykiskt påfrestande arbete. Arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet att tillse att personalen årligen blir hälsoundersökt och får genomgå fysisk test, s.k. rullbandstest, samt arbets-EKG med maximal belastning enligt föreskrifter. Det finns anledning att förmoda ett samband mellan förhöjt BMI och en oförmåga att klara rullbandstestet. Syfte: Syftet med studien var att se om det finns samband mellan ökande BMI och minskad förmåga att klara rullbandstest, samt om viss typ av fysisk träning ökar möjligheten för brandmän att bibehålla normal BMI. Ett mer övergripande syfte var att ta reda på om FHV fokuserar på rätt sorts data vid hälsoundersökningarna. Undersökt grupp och metod: Databasen bestod av journaldata från hälsoundersökningar åren 2007 - 2010 för 158 brandmän anställda i Trelleborgs och Vellinge kommun. Analyserna gjordes primärt på de 97 - 104 individer där kompletta BMI- och rullbandstestdata för åren 2008 - 2010 fanns tillgängliga. År 2010 togs en mer strukturerad träningsanamnes och data för fysisk träningsmetod och BMI fanns för 117 individer. Resultat: BMI visade inte någon statistiskt signifikant trend till ökning eller minskning under perioden. Andelen som inte klarade rullbandstestet var liten (<5%) under samtliga år och tenderade att minska, vilket dock inte var statistiskt signifikant. Endast för år 2008 sågs signifikant högre BMI i den lilla grupp (n=4) som ej klarat rullbandstestet (p=0,031). Någon signifikant skillnad i BMI för hel- resp. deltidsanställda framkom ej. Däremot sågs 2010 en svag trend (p=0,09) till lägre BMI i gruppen som använde mer fysiskt krävande träningsmetoder (allround- och bollsportträning) jämfört med övriga gruppen (ingen träning alls, konditionsträning, och styrketräning). Slutsatser: De antaganden som kan finnas beträffande successivt ökande BMI och försämrad kondition hos brandmän kunde inte beläggas i denna studie. För ett av åren (2008) sågs dock ett samband mellan högt BMI och misslyckat rullbandstest. En metodmässig begränsning är att endast individer med kompletta undersökningsdata för samtliga tre år analyserades, varför det finns risk att det i studien bortses från en undergrupp som kan ha haft ett kraftigt stigande BMI och därför slutat sin anställning.sv
dc.format.extent14 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Västsv
dc.relation.ispartofseries2010/2011sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleKondition och vikt bland räddningstjänstens män i Trelleborgs och Vellinge kommun under åren 2008 - 2010sv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationAB Previasv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record