GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna - utvärdering av teambedömningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25640

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25640_1.pdfProjektrapport152KbAdobe PDF
View/Open
Title: Arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna - utvärdering av teambedömningar
Authors: Heister Danielsson, Cecilia
Issue Date: 2011
Extent: 13 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Bergslagens Arbetsmiljö
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: Inledning: I Sverige krävs att läkare bedömer samband mellan sjukdom och nedsatt arbetsförmåga för rätt till ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. I många länder avgörs arbetsförmåga av försäkringstjänstemän genom bedömningsinstrument. Arbetsförmågebedömningar vid komplicerade och långvariga sjukfall sker ofta inom företagshälsovård genom multiprofessionella team enligt en biopsykosocial modell. Syfte: Att utvärdera våra egna teamutredningar efter två år för att se om och hur vi lyck... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25640
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011