GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Magisteruppsatser >

Handel: Sveriges svar på en hållbar global utveckling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25635

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25635_1.pdf278KbAdobe PDF
View/Open
Title: Handel: Sveriges svar på en hållbar global utveckling
Authors: Glamheden, Lina
Issue Date: 10-Jun-2011
Degree: Student essay
Abstract: I december 2003 antogs Sveriges politik för global utveckling (PGU). Målet för politiken är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom att all politik som bedrivs ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv samt de fattigas perspektiv på utveckling. Uppsatsen utreder vilka förutsättningar det finns för en lyckas implementering av PGU med avseende på handel. Sverige utgör ett exportinriktat land och de senaste åren har Sveriges biståndspolitik svängt från det traditionella bist... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25635
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011