GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25560

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25560_1.pdf1201KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barns sociala liv på fritidshemmet En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter
Other Titles: Children`s social life in the leisure time centre Communities and and alliance-building in children´s own activities
Authors: Dahl, Marianne
Issue Date: May-2011
Extent: 135
Publication type: licentiate thesis
Organization: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Keywords: Barn
Fritidshem
Praktikgemenskap
Abstract: Föreliggande studie har som avsikt att vinna kunskap om barns sociala liv på fritidshemmet. Fokus riktas dels mot praktikgemenskaper som social konstruktion, dels mot barns alliansskapande inom och mellan de praktikgemenskaper som framträder. Därutöver studeras genusaspekter som kommuniceras och blir synliga i dessa praktikgemenskaper. Studien har en etnografisk ansats. Fältarbete har bedrivits på ett fritidshem under 7 månader. Data består av fältanteckningar från deltagande observationer... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25560
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011