GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Fastighetsägare som bli blåsta på vinden. En analys av fastighetsägarnas motstridiga intressen att utnyttja naturresurser genom vindkraftverk och bergvärmepumpar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25529

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25529_1.pdf721KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fastighetsägare som bli blåsta på vinden. En analys av fastighetsägarnas motstridiga intressen att utnyttja naturresurser genom vindkraftverk och bergvärmepumpar.
Authors: Åkesson, Marie
Issue Date: 18-May-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2011:26
Keywords: Konkurrensrätt
Abstract: Den framtida samhällsutbyggnaden kommer att utgöras av en ökad användning av förnyelsebara resurser, bland annat i form av vind- och bergenergi. För att kunna utnyttja dessa energiresurser finns således ett intresse av att bygga över och under marken. Men i takt med utbyggnaden uppkommer problem. Exploateringen ökar konkurrensen mellan fastighetsägare som vill utnyttja den förnybara energin. Äganderätten till förnybar energi är inte direkt reglerad i vare sig lagstiftning eller praxis. När b... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25529
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011