GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Hur hanteras risken för fåglar och fladdermöss i tillståndsprövningen av vindkraft?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25526

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25526_1.pdf881KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur hanteras risken för fåglar och fladdermöss i tillståndsprövningen av vindkraft?
Authors: Samuelsson, Emil
Issue Date: 18-May-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2011:23
Keywords: Miljörätt
Abstract: Syftet med uppsatsen har främst varit att utreda hur riskerna för fåglar och fladdermöss hanteras i tillståndsprövningen av vindkraft. Vindkraft brukar ofta beskrivas som den miljövänligaste energikällan som finns eftersom vinden är förnybar, inhemsk och gratis. Ett vindkraftverk ger inte upphov till några utsläpp eller avfall under driften och efter ca åtta månader har lika mycket energi producerats som går åt för tillverkningen av verket. Utifrån ett globalt perspektiv skulle de flesta gynnas ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25526
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011