GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för socialt arbete >

Socionomkarrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25478

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25478_1.pdfThesis frame390KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_25478_2.pdfSpikblad21KbAdobe PDF
View/Open
Title: Socionomkarrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner
Authors: Kullberg, Karin
E-mail: karin.kullberg@soch.lu.se
Issue Date: 20-May-2011
University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences
Institution: Department of Social Work ; Institutionen för socialt arbete
Parts of work: 1. Kullberg, Karin (2006) Man hittar sin nisch. Om män i socionomyrket – karriär, minoritet och maskulinitet. Licentiatavhandling framlagd vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet i september 2006. Växjö universitet, Rapportserie i socialt arbete nummer 006 2006, http://vxu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:204909

2. Kullberg, Karin (2011) Spiraler, proteaner och experter – om kvinnliga socionomers horisontella karriärvägar. Inskickad till Socionomens forskningssupplement.

3. Kullberg, Karin (2010) From glass escalator to glass travelator. On the proportion of men in managerial positions in social services and other areas of the municipality sector in Sweden. Inskickad till British Journal of Social Work.
Date of Defence: 2011-06-10
Disputation: Fredagen den 10 juni, kl. 10.00, Hörsal Sappören, Institutionen för Socialt Arbete, Sprängkullsgatan 25, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Skriftserien
2011:3
Keywords: Careers, social work, social worker, socionom, social services, professions, professionalisation, organisations, gender, masculinity
Abstract: The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. The overall aim is to describe and analyse social workers’ career patterns and careers at the individual level and the motives behind them, and thus to shed light on conditions in the social wo... more
ISBN: 978-91-86796-80-8
ISSN: ISSN 1401-5781
URI: http://hdl.handle.net/2077/25478
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för socialt arbete
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011