GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Kandidatuppsatser >

Kardinalitet utan Urvalsaxiomet; ett potpourri


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25477

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25477_1.pdf296KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kardinalitet utan Urvalsaxiomet; ett potpourri
Authors: Remen, Petter
Issue Date: 10-May-2011
Degree: Student essay
Abstract: Urvalsaxiomet (AC) är numera allmänt accepterat som ett naturligt fun- dament i mängdlära. Här presenterar vi hur kardinalitet och kardinaltal kan de nieras utan AC och visar ett antal klassiska resultat om vad som kan ske i modeller till ZF där AC är falsk. Det visar sig då att kardinaltalsaritmetiken, som med urvalsaxiomet är trivial, får en potentiellt sett rik struktur. Speciellt presenteras metoden att falsi era AC i så kallade permutations- modeller. Med denna metod visas ett relativ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25477
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011