GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
IPD-rapporter >

Insamling av enkätuppgifter i grundskolans åk 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25455

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25455_1.pdf647KbAdobe PDF
View/Open
Title: Insamling av enkätuppgifter i grundskolans åk 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992)
Authors: Giota, Joanna
Cliffordson, Christina
Nielsen, Bo
Berndtsson, Åsa
Issue Date: 2008
Publication type: report
Publisher: Institutionen för pedagogik och didaktik
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: IPD-rapport
2008:10
Abstract: SAMMANFATTNING Det huvudsakliga syftet med föreliggande rapport är att redogöra för urval, genomförande och instrumentegenskaper för insamlingen av enkätuppgifter inhämtade från eleverna i åk 9 för det åttonde stickprovet, varav flertalet är födda 1992. Den första enkätundersökningen för denna kohort gjordes i grundskolans åk 6. Det totala antalet elever i stickprovet uppgick ursprungligen till 10 153. Från åk 3 då urvalet gjordes och till tidpunkten för enkätundersökningen i åk 9 har anta... more
ISSN: 1404-062X
URI: http://hdl.handle.net/2077/25455
Appears in Collections:IPD-rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011