GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Films / Filmer >

Ädelputs


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25290

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25290_1.movFilm142140KbVideo QuicktimeView/Open
Title: Ädelputs
Issue Date: 2011
Extent: 25 min
Publication type: other
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
Organization: Grevillis Fond, Göteborgs universitet, John Hedins Stiftelse, Länsantikvarieföreningen, Mariestads kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund, Västarvet, Västra Götalandsregionen
Abstract: Ädelputsen som introducerades under 1900-talets början hör till det moderna byggandet. Man har använt olika verktyg och hantverkstekniker, vilka präglar putsernas och arkitekturens uttryck. Man har också använt olika bindemedel och ballast som påverkar de tekniska egenskaperna. Tyvärr händer det ofta att ädelputser målas över med täta färger, eller att traditionella skrapade eller rivna ädelputser sprutas över med tunnputs. Med den här filmen vill vi visa hur viktigt det är att ställa frågan: Vi... more
ISBN: 978-91-979382-1-1
Description: Läromedelsfilm för hantverkare
URI: http://hdl.handle.net/2077/25290
Appears in Collections:Films / Filmer

 

 

© Göteborgs universitet 2011