Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt Förnyat Forskarstöd. Kartläggningsrapport 

   Aspengren, Sara (Göteborgs universitet, 2014)
   För att kartlägga forskarnas behov och påbörja utvecklingen mot att samordna och fördjupa universitetsbibliotekets forskningsnära stöd startades under 2013 ett tvådelat projekt. Projektet ska inventera behov och omvärldsbevaka ...
  • Rapport forskarenkät 2015 

   Aspengren, Sara; Bjarsch, Carin; Carlsson, Håkan; Riise, Ellika; Sjöblom, Helen; Svensson, Anna (Göteborgs universitet, 2015)
   Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets disputerade forskare och doktorander 2014.