GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser i journalistik >

Att få dö i lugn och ro. En granskning av rutiner, dokumentation och riktlinjer kring O-HRL


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25129

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25129_1.pdfUppsats i fulltext273KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att få dö i lugn och ro. En granskning av rutiner, dokumentation och riktlinjer kring O-HRL
Authors: Ostrowska, Katia
Trygg, Martin
Issue Date: 7-Apr-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: V2010
12
Abstract: Att få dö i lugn och ro - en granskning av rutiner, dokumentation och riktlinjer kring O-HRL tar tag i ett område inom vården som kallas behandlingsbegränsningar. O-HRL är en markering som läkare kan sätta i patientjournalen och som innebär att patienten inte ska ha hjärt-lungräddning vid hjärtstopp. Anledningen är att patienten är för gammal och/eller sjuk för att gagnas av ingreppet. Genom två egna undersökningar blottläggs brister i rutiner och en osäkerhet kring vad som gäller på landets sju... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25129
Appears in Collections:Magisteruppsatser i journalistik

 

 

© Göteborgs universitet 2011