GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Stor klass eller liten grupp? Elevers erfarenheter av olika undervisningsformer


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25021

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25021_1.pdf181KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stor klass eller liten grupp? Elevers erfarenheter av olika undervisningsformer
Authors: Bergsten, Anna
Issue Date: 31-Mar-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Specialpedagogiska programmet
VT10-2611-22 SPP600
Keywords: en skola för alla
små undervisningsgrupper
elevers olikheter
inkludering
Abstract: Då elever har olika förutsättningar att lyckas i skolan kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. I en del kommuner har man inom grundskolan valt att ha även små undervisnings-grupper för elever som av någon anledning inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen i den stora klassen. I denna studie har jag intagit ett elevperspektiv där jag försökt utröna vilka för-delar och nackdelar elever upplever med att ha undervisning i stor klass respektive liten un-dervisningsgrupp. Det är viktigt ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25021
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011