GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Rapporter >

UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25017

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25017_2.pdf1785KbAdobe PDF
View/Open
Title: UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga
Authors: Tikkanen, Ronny Heikki
Abelsson, Jonna
Forsberg, Margareta
Issue Date: 5-Apr-2011
Extent: 186
Publication type: report
Organization: Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa
Series/Report no.: Skriftserien
2011:1
Keywords: Ungdomar
Sexualitet
Hiv
Sexuellt överförda infektioner
ISBN: 978-9186796-79-2
URI: http://hdl.handle.net/2077/25017
Appears in Collections:Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011