GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education, Communication and Learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL (2010-) >
Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande >

Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24984

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24984_1.pdfFulltext licentiatuppsats536KbAdobe PDF
View/Open
Title: Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta
Other Titles: Didactic in terms of ‘the present moment’. Pre-school teachers talk about curriculum for the youngest children.
Authors: Jonsson, Agneta
Issue Date: 2011
Extent: 137
Publication type: licentiate thesis
Publisher: Agneta Jonsson
Organization: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Keywords: läroplan
förskola
arbetsformer
Abstract: Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. De teoretiska utgångspunkter som används är läroplansteori för yngre barn samt i viss mån även barndomsperspektiv med koppling till barndomspsykologi, barndomssociologi och barndo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24984
Appears in Collections:Licentiatuppsatser / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

 

 

© Göteborgs universitet 2011