GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Magisteruppsatser >

Miljöhandlingar i hem- och konsumentkunskap i år 9 i grundskolan.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24966

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24966_1.pdf4110KbAdobe PDF
View/Open
Title: Miljöhandlingar i hem- och konsumentkunskap i år 9 i grundskolan.
Authors: Sandblom, Marianne
Issue Date: 16-Mar-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i hushållsvetenskap
Mars 2008
Keywords: Hem- och konsumentkunskap
miljö
resurshushållning
Abstract: Bakgrund till studien är Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003 (NU 03). Ett av perspektiven i kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap är resurshushållning. Mot bakgrund av detta har mitt intresse riktats mot hur elever anlägger resurshushållningsperspektiv i sina handlingar i ämnet hem- och konsumentkunskap. Syftet med studien, som var en del av NU 03 i hem- och konsumentkunskap, var att undersöka och observera om elevers handlande i år 9 i ämnet hem- och konsumentkunskap... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24966
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011