GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education and Special Education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2010-) >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik >

I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24959

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24959_1.pdf74KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_24959_2.pdf2105KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 212.00 kr. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv
Authors: Carlsson, Nadja
E-mail: nadja.carlsson@mbox200.swipnet.se
Issue Date: 26-May-2011
University: Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten
University of Gothenburg. Faculty of Education
Institution: Department of Education and Special Education ; Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Date of Defence: 2011-06-10
Disputation: Fredagen 10 juni 2011, kl 13.15, Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A,
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
ISBN: 978-91-7346-702-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/24959
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet
Gothenburg Studies in Educational Sciences

 

 

© Göteborgs universitet 2011