GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Kunskap för att styra eller kunskap för att förstå? En diskursanalys av överlämningsdokument från förskola till förskoleklass


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24958

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24958_3.pdf275KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kunskap för att styra eller kunskap för att förstå? En diskursanalys av överlämningsdokument från förskola till förskoleklass
Authors: Andishmand, Catarina
Issue Date: 14-Mar-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats Pedagogik
VT10-2611-06 PDA161
Keywords: överlämningsdokument
dokumentation
förskola
förskoleklass
mall
diskursanalys
makt och vetande
Abstract: Syfte: Vi har sedan början av 1900-talet observerat och bedömt barn i förskolan med utgångspunkt i olika teorier men genom att nu föra fram dokumentation som en rättighet för barnet och som att sätt att etablera en ”röd tråd” i barn och ungas lärande ställs vi inför en ökad dokumentationspraktik. Vi behöver därför lyfta vilket innehåll dokumentationen bör ha och reflektera över vilka etiska övervägningar som behöver göras. Det överordnade syftet med denna studie är att belysa och problematisera ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24958
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011