GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Publikationer från Humanistiska fakulteten >
Röster från Humanisten 2010 >

Historiska lärdomar som bruk och missbruk - om behovet av ett kritiskt och konstruktivt perspektiv


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24941

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24941_1.pdf46KbAdobe PDF
View/Open
Title: Historiska lärdomar som bruk och missbruk - om behovet av ett kritiskt och konstruktivt perspektiv
Authors: Wiklund, Martin
Issue Date: 2010
Publication type: other
Organization: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Abstract: Texten är baserad på ett föredrag som hölls på Humanistdagen den 10 april 2010 på Humanisten, Göteborgs universitet. Projektet "Historiska lärdomar som bruk och missbruk. Instrumentalisering, godtycklighet och de historiska lärdomarnas etik" bedrivs inom ramen för en tjänst som forskarassistent med bidrag från Vetenskapsrådet (VR/UVK).
URI: http://hdl.handle.net/2077/24941
Appears in Collections:Röster från Humanisten 2010

 

 

© Göteborgs universitet 2011