GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Publikationer från Humanistiska fakulteten >
Röster från Humanisten 2010 >

Institut für deutsche Gegenwartsliteratur und Deutschlandstudien vid Göteborgs universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24939

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24939_1.pdf30KbAdobe PDF
View/Open
Title: Institut für deutsche Gegenwartsliteratur und Deutschlandstudien vid Göteborgs universitet
Authors: Hellström, Martin
Platen, Edgar
Platen, Petra
Issue Date: 2010
Publication type: other
Organization: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Abstract: Göteborgs universitets Institut für deutsche Gegenwartsliteratur und Deutschlandstudien (DGD) bildades 2003 (med ett initialt stöd av Humanistisk fakultet på 200 000 sek.) för att bättre kunna organisera forskningen och för att öka antalet dissertationer och utbildningserbjudanden för doktorander. DGD fick funktionen att utgöra en plattform där kontaktnät kan knytas med lärar- och forskarlag vid universitet i andra länder. Det här bidraget ska ge en inblick i DGD:s bakgrund, mål och verksamhet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/24939
Appears in Collections:Röster från Humanisten 2010

 

 

© Göteborgs universitet 2011