GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Publikationer från Humanistiska fakulteten >
Röster från Humanisten 2010 >

Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24937

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24937_1.pdf502KbAdobe PDF
View/Open
Title: Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem
Authors: Wilhelmsson, Kenneth
Issue Date: 2010
Publication type: other
Organization: Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Abstract: Vilken information kan en text sägas innehålla? Ett enkelt svar är ”de frågor som den besvarar.” I vilken grad går det i så fall att automatiskt generera dessa frågor och därmed programmera ett frågebesvarande informationssystem för svensk text?
URI: http://hdl.handle.net/2077/24937
Appears in Collections:Röster från Humanisten 2010

 

 

© Göteborgs universitet 2011