GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Magisteruppsatser >

Se människan i var och en av oss! En studie om likabehandling av studenter med annan etnisk bakgrund i högskolan


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24874

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24874_1.pdf238KbAdobe PDF
View/Open
Title: Se människan i var och en av oss! En studie om likabehandling av studenter med annan etnisk bakgrund i högskolan
Authors: Fridlund, MariAnne
Issue Date: 7-Mar-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats Specialpedagogik
VT10-2611-13 PS6100
Keywords: likabehandling
etnicitet
exkludering
mänskliga rättigheter
språkfärdighet
Abstract: Syfte Syftet med undersökningen är att upptäcka vilken innebörd som ges åt begreppet likabehandling samt att få fram de uppfattningar som kan finnas i högskolan om likabehandling av studenter med annan etnisk tillhörighet. Dessutom är avsikten att försöka beskriva hur dessa uppfattningar kan påverka i mötet mellan lärare och studenter med annan etnisk bakgrund inom lärarutbildningen. Teori Den fenomenografiska forskningsansatsen med kvalitativa ostrukturerade intervjuer ligger som grund för e... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24874
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011