GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Magisteruppsatser >

Slöjdprocessen, en väg till lärande


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24729

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24729_1.pdf1477KbAdobe PDF
View/Open
Title: Slöjdprocessen, en väg till lärande
Other Titles: The Sloyd process, a way of learning
Authors: Åberg, Lena
Issue Date: 28-Feb-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i slöjd
September 2010
Keywords: Slöjd
Slöjdprocessen
Lärande
Abstract: Det råder okunnighet om slöjdundervisningens betydelse för lärande och utveckling. Slöjdämnets kunskapskvalitéer har inte uppmärksammats, varken i skolan eller utanför, varför debatten om slöjdämnets didaktiska och pedagogiska möjligheter ofta grundas på fördomar och allmänt tyckande. En vanligt förekommande uppfattning om slöjd är att det är slöjdföremålen i sig som är det egentliga ämnesinnehållet. I själva verket är det arbetsprocessen, slöjdprocessen, som står i fokus samt det lärande s... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24729
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011