GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Kandidatuppsatser >

Vad vill Du äta idag? - Hur kostchefen kan erbjuda äldreomsorgens brukare en valmöjlighet mellan olika maträtter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24678

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24678_1.pdf229KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad vill Du äta idag? - Hur kostchefen kan erbjuda äldreomsorgens brukare en valmöjlighet mellan olika maträtter
Authors: Johansson, Marcus
Kaaling, Erik
Issue Date: 24-Feb-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kostekonomprogrammet, 180 hp
2009
Keywords: Valmöjlighet
måltidsservicesystem
äldreomsorg
Abstract: Måltiden är viktig för äldreomsorgens brukare. Undersökningar visar att måltidens näringssammansättning prioriteras i högre grad än att brukaren ska få sina önskemål kring måltidsutformningen uppfyllda. Vårdpersonalens önskemål prioriteras högre än brukarens. I särskilt boende har brukare en begränsad och i vissa fall obefintlig möjlighet att påverka sina egna måltider. Brukare inom äldreomsorgen vill, enligt flera undersökningar, kunna påverka sin måltidsmiljö och välja mellan olika rätter. I G... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24678
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011