GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser >

Den vikande skivförsäljningen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24609

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Title: Den vikande skivförsäljningen
Other Titles: En statistisk analys av den svenska fonogramfärsäljningen år 2000-2003
Authors: Agertz, Henrik
Issue Date: 22-Feb-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: D-uppsats
D191
Abstract: Titel: Den vikande skivförsäljningen – En statistisk analys av den svenska fonogramförsäljningen år 2000-2003 Författare: Henrik Agertz Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, D-kursen VT 2005 Syfte: Syftet är att analysera tre olika hypoteser rörande den negativa utvecklingen av fonogramförsäljningen år 2000 till år 2003 med hjälp av SOM-undersökningen på riksnivå. Metod och material: En statistisk analys av Riks-SOM under åren 2000-2003. Huvudresultat: Undersökningen ger inget... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24609
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011