Show simple item record

dc.contributor.authorAmorøe, Lena
dc.contributor.authorDahlman, Sofia
dc.date.accessioned2011-02-18T12:07:24Z
dc.date.available2011-02-18T12:07:24Z
dc.date.issued2011-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24543
dc.description.abstractIntroduktion: Sverige är ett mångkulturellt samhälle och invandringen från utomeuropiska länder har ökat de senaste decennierna. Fler kvinnor med annan kulturell bakgrund genomgår en graviditet och förlossning i Sverige än tidigare. Detta innebär att barnmorskor möter kvinnor med annan uppfattning av graviditet och förlossning inom mödravården. Mödravården fyller en viktig funktion för kvinnor i det förebyggandet arbetet under graviditeten. Många studier inom området fokuserar främst på kvinnor med annan kulturell bakgrund och deras upplevelser inom hälso- och sjukvården. Få studier belyser barnmorskors upplevelser av transkulturella möten. Syfte: Syftet med studien var att belysa barnmorskors upplevelser av transkulturella möten med gravida kvinnor inom mödravården. Metod: Gruppintervjuer har gjorts med barnmorskor verksamma inom mödravården i en invandrartät stadsdel i en storstad i Sverige. Intervjuerna har transkriberats och därefter analyserats med manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Utifrån barnmorskornas berättelser framkom olika teman såsom oro, behov och förutsättningar för bra möten. Barnmorskorna upplevde att dessa teman skilde sig beroende på kvinnornas kulturella bakgrund. Konklusion: En förståelse av kultur och migration som dynamiska processer ökar möjligheten för vårdpersonal att möta människor med annan kulturell bakgrund som unika personer och därmed förbättra vårdmötet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectkultursv
dc.subjectmötensv
dc.subjecttranskulturelltsv
dc.subjectintervjusv
dc.subjectbarnmorskasv
dc.titleTranskulturella möten inom mödravården - Barnmorskors upplevelser av gravida kvinnor med annan kulturell bakgrundsv
dc.title.alternativeTranscultural encounters in maternal healthcare - Midwifes experiences of pregnant women with other cultural backgroundsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record