GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Department of Languages and Literatures / Institutionen för språk och litteraturer >
Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) >

Studia Interdisciplinaria, Linguistica et Litteraria (SILL) 1 : [13]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

PÅ TAL OM SPRÅK En introduktion till språkforskning för studenter
Christiane Andersen Antoaneta Granberg Ingmar Söhrman (utg.), 2010

© Författarna och Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, 2010
Sättning och omslag: Antoaneta Granberg
Tryck: Reprocentralen, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet Göteborg, 2010
ISBN 978-91-633-7054-0
Distribution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet PO Box 200 SE-405 30 Göteborg, Sweden publications@sprak.gu.se

 

 

© Göteborgs universitet 2011