Show simple item record

dc.contributor.authorRosén, Idasv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:51:56Z
dc.date.available2011-01-25T13:51:56Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24274
dc.description.abstractSammanfattning: Världen över pågår ett arbete för att alfabetisera och Unesco har bidragit till att öka uppmärksamheten kring problemet genom UN Literacy Decade 003-01. Ecuador är ett av många länder som har alfabetiserats i stor utsträckning under de senaste åren. Denna undersökning syftar till att se hur personer som genomgått någon form av alfabetiseringsundervisning har upplevt denna utifrån verklighetsanknytning, delaktighet och möjligheter att gå vidare. I studien intervjuades sex personer som genomgått någon form av alfabetiseringsundervisning. Detta tolkades sedan framför allt utifrån Paulo Freire (197, 1974) som diskuterar vad en bra undervisning bör syfta till. Han har utifrån arbete med olika alfabetiseringsprojekt kommit fram till att det inte går att se undervisningen isolerat, utan den måste ses i ett sammanhang. Han poängterar framförallt verklighetsanknytning i undervisningen samt att ha en relation mellan elev och lärare präglad av respekt, förståelse och dialog. Resultatet av undersökningen visar inte på några livsavgörande förändringar hos informanterna trots att de läst en eller flera alfabetiseringskurser. Orsaker till detta diskuteras kring den undervisningen de får och som i vissa fall ges av gymnasieelever som har mycket begränsad erfarenhet. Relationen mellan elev och lärare tyder också på ett begränsat inflytande från eleverna och en traditionell undervisning blir resultatet. Forskningen visar på stora likheter mellan alfabetiseringsundervisning och den svenska undervisningen för vuxna invandrare och vikten på att också i denna bedriva en undervisning som har en relation till de lärandes verklighet. Den gemensamma grunden finns i det förhållningssätt som bör prägla all vuxenundervisning. Studien blir därför en del i att återigen tydliggöra det behov som vuxeninlärarna har av sitt eget material och sina speciella förutsättningar som skiljer sig i mycket från de behov som yngre lärande har. Genom detta är studien också relevant i ett svenskt perspektiv.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLitteracitetsv
dc.subjectFreire och livslångt lärandesv
dc.titleEn startpunkt inte ett slut –Alfabetiseringsundervisning i Ecuadorsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record